KVKK Hakkında Bilgilendirme
1. Giriş
ARDABEY İNŞ.TUR.OTO.EMLAK.DAY.TÜK.MALL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (bundan böyle "Ardabey" veya "Şirket" olarak anılacaktır) olarak, müşterilerimizin ve web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verilerini koruma altına almak en temel önceliklerimizdendir. Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusundaki uygulamalarımız hakkında siz değerli müşterilerimizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Veri Toplama ve İşleme

Ardabey, müşterilerine ait kişisel verileri, hizmetlerimizin gerektirdiği kapsamda ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, ilgili kişinin açık rızasını almak suretiyle toplar ve işler. İşlenen kişisel veriler, müşterilerimizin talep ettiği hizmetleri sağlamak, hizmetlerimizi geliştirmek, kişiselleştirilmiş hizmet sunmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Toplanan kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak ARDABEY tarafından korunmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almakta ve bu tedbirleri sürekli olarak güncellemektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, KVKK’da belirtilen şartlar çerçevesinde ve yasal sınırlar dahilinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yasal otoritelerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması durumunda, veri güvenliği standartlarının korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahipleri, söz konusu haklarını kullanmak istemeleri halinde, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize başvurabilirler. Talepleriniz, konunun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6. Veri Sorumlusu ve İletişim

Veri Sorumlusu:
ARDABEY İNŞ.TUR.OTO.EMLAK.DAY.TÜK.MALL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Adres: YEŞİLOVA MAH. 4002.CAD. NO:1/44 ETİMESGUT /ANKARA
Telefon: 0312 276 96 66
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: www.ardabey.com

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için yukarıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7. Değişiklikler

Ardabey, bu bilgilendirme metnini daima güncel tutmayı taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlarda meydana gelebilecek değişiklikler çerçevesinde, işbu metinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu bilgilendirme metni ARDABEY İNŞ.TUR.OTO.EMLAK.DAY.TÜK.MALL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır ve şirketimizin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarını yansıtmaktadır.
 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR